420

Viena vienīga dzīve - kāds nieks, ja to piedāvā Dievam!

Šis numurs citā valodā