593

Kad tu ieraudzīsi sevi tādu, kāds patiesībā esi, tad tev liksies pašsaprotami, ka citi tevi nicina.

Temati
Šis numurs citā valodā