601

Lepojies? Kāpēc? Pavisam drīz pēc nedaudz gadiem, varbūt pat dienām - tu pārvērtīsies pavisam necilā trūdu un kaulu kaudzītē… un neviens virs zemes tevi vairs neatcerēsies.

Šis numurs citā valodā