602

Tu - izglītotais, ievērojamais, daiļrunīgais, varenais! Ja tev pietrūkst pazemības, tu neesi ne plika graša vērts. Izgriez, izrauj šo savu „es“, kas tevi ir vispārākajā pakāpē! Dievs tev palīdzēs, un tad tu varēsi sākt strādāt Kristus labā. Viņa apustuliskā pulka pēdējā rindā.

Temati
Šis numurs citā valodā