Krustaceļš

Grāmatā ietverti īsi komentāri četrpadsmit krustaceļa apstāšanās reizēm, kas ir svētā Hosemarijas pārdomu augli.

“Krustaceļš nav skumja dievbijības izpausme, komentēja svētīgais Alvaro del Portiljo grāmatas ievadā. Monsinjors Eskriva de Balagers daudzreiz mācījis, ka kristīgā prieka saknēm ir krusta veids. Kristus Ciešanas ir sāpju ceļš, taču tas ir arī cerību un drošas uzvaras ceļš. [..] Šis jaunais monsinjora Eskrivas de Balagera pēc nāves izdotais darbs, tāpat kā iepriekšējie, tika sagatavots, lai palīdzētu lūgties un ar Dieva svētību augtu grēku nožēlas garā – mīlestības sāpēs – un pateicībā Kungam, kurš mūs atpircis ar Savām Asinīm”. Grāmatas “Krustaceļš” pirmais izdevums iznācis 1981. gadā.

Nodaļas
Šī grāmata citā valodā