Dieva draugi

Grāmata “Dieva draugi” pirmoreiz tika publicēta 1977. gadā, un tas ir pirmais svētā Hosemarijas darbs, kas izdots pēc viņa nāves. Tajā vienā sējumā apkopotas 18 homilijas. Homiliju mērķis ir aizvadīt lasītāju uz dziļāku draudzību ar “Dievu, kas ir mums tuvu”. Autora filiālais dialogs ar Dievu balstās uz viņa pārdomām par vairākiem cilvēciskiem un pārdabiskiem tikumiem.

Svētīgais bīskaps Alvaro del Portiljo rakstīja grāmatas priekšvārdā, ka šīs homilijas “ietver sevī reālajā dzīvē pārbaudītu mācību, kurā teoloģijas dziļums iet roku rokā ar evaņģēlisko skaidrību, kas raksturo labu dvēseļu ganu”. “Šajā otrajā homiliju krājumā – turpinās svētīgais Alvaro del Portiljo – esam apkopojuši tekstus, no kuriem daži tika izdoti Mons. Eskrivam de Balageram vēl esot mums blakus šajā pasaulē, bet daži tika atstāti izdošanai vēlākam laikam, jo viņš strādāja bez steigas, taču ārkārtīgi neatlaidīgi”. “Šīs astoņpadsmit homilijas iezīmē galvenos cilvēciskos un kristīgos tikumus tiem, kuri vēlas cieši sekot Mācītāja pēdās (…). Mons. Eskrivam de Balageram viņa vārdi kļūst par sarunu ar Dievu – tā ir lūgšana, kas vienlaicīgi tomēr nepārstāj būt arī sirsnīga saruna ar tiem, kas viņā klausās, un kuru sirdīs mājo tās pašas dvēseles ilgas un cerības. Šīs homilijas ir kristīga mācība un dzīves mācība, kurās, runājot par Dievu, Mons. Eskriva de Balagers vienlaikus arī sarunājas ar Kungu. Varbūt tieši tajā slēpjas viņa noslēpums – izskaidrojums tam, kāpēc viņam izdodas tik spēcīgi uzrunāt cilvēkus – jo viņš vienmēr vēršas pie visu mīlestību Mīlestības – bez pārtraukuma un nepagurstoši uzlūko Dievu”. “Līdztekus vienkāršībai, šīs homilijas caurvij daudzbalsīgi un nerimstoši dedzīgas, pāri plūstošas mīlestības apliecinājumi. Mons. Eskrivas de Balagera piedāvātais ceļš uz svētumu iet roku rokā ar dziļu cieņu pret cilvēka brīvību. Opus Dei dibinātājs nebeidz priecāties par svētā Augustīna vārdiem, ar kuriem Hiponas bīskaps apgalvo – Dievs nolēma, ka Viņa kalpi Tam kalpos labāk, ja darīs to aiz brīvas gribas”.

Nodaļas
Šī grāmata citā valodā