Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. […] En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' (Mt. 3,13.17)

Door het doopsel heeft God, onze Vader, bezit genomen van ons leven, ons ingelijfd in dat van Christus en ons de Heilige Geest gezonden.

De kracht en de macht van God geven een nieuwe glans aan het aanschijn der aarde.

Wij zullen de wereld doen branden met het vuur dat U op aarde bent komen brengen…! En het licht van uw waarheid, Jezus, zal het verstand van de mensen verlichten als een dag die niet eindigt.

Ik hoor U roepen, mijn Koning, met een krachtige stem die nog naklinkt: Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! - En met heel mijn wezen, met mijn zintuigen en mijn vermogens, antwoord ik: Hier ben ik, omdat U mij geroepen hebt!

Bij het doopsel heeft de Heer je ziel getekend met een eeuwigdurend merkteken: je bent een kind van God.

Kind, heb je niet dat brandend verlangen dat iedereen van Hem gaat houden?

(Bronnen: Als Christus nu langs komt, nr. 128. Persoonlijke aantekeningen, nr. 1741. De Smidse, nrs. 264, 300)

Dit punt in een andere taal