Jezus wordt met doornen gekroond

Aan het verlangen van onze Koning om te lijden is voldaan!

- Ze voeren mijn Heer naar de binnenplaats van het paleis en daar roepen ze de hele afdeling bij elkaar (Mc. 15,16). - De brute soldaten hebben zijn allerzuiverst lichaam ontkleed. Zij doen Hem een oude vuile purperen lap om. - Een rietstok als scepter in zijn rechterhand…

De doornenkroon, met hamerslagen op zijn hoofd gedrukt, maakt Hem tot spotkoning… Ave Rex judaeorum! - Gegroet, Koning der joden! (Mc. 15,18). En met slagen verwonden zij zijn hoofd. Zij geven Hem klappen in het gezicht… en bespuwen Hem.

Met doornen gekroond en gekleed in een purperen vod wordt Jezus aan het Joodse volk getoond: Ecce homo! - Ziehier de mens. En opnieuw beginnen de hogepriesters en hun dienaren te schreeuwen: Kruisig Hem, kruisig Hem! (Joh. 19, 5 - 6).

- Jij en ik, hebben wij Hem niet opnieuw met doornen gekroond, geslagen en bespuwd?

Nooit meer, Jezus, nooit meer… En een vast en concreet voornemen sluit dit tientje af.

Dit punt in een andere taal