Jezus valt onder het kruis

Met het Kruis op zijn schouders trekt Jezus naar de Kalvarieberg, die in het Hebreeuws Golgota heet (Joh. 19, 17). - Zij houden een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, die van het veld komt; hem beladen ze met het Kruis om het achter Jezus aan te dragen (Lc. 23, 26).

Nu is de voorspelling van Jesaja (53, 12) in vervulling gegaan: cumsceleratis reputatus est - Hij werd onder de boosdoeners geteld; want er werden nog twee anderen weggevoerd, rovers, om samen met Hem ter dood te worden gebracht (Lc. 23, 32).

Als iemand Mij wil volgen… Jonge vriend, wij zijn bedroefd nu we het Lijden van Onze Heer Jezus beleven. - Zie, hoe liefdevol Hij het Kruis omhelst. - Leer van Hem. - Jezus draagt het Kruis voor jou: draag jij het dan voor Jezus.

Maar sleep het Kruis niet achter je aan… Neem het vastberaden op je schouders, want als je het zó draagt, zal jouw Kruis niet zomaar een Kruis zijn, maar… het Heilig Kruis. Berust niet in het Kruis. Berusting is een weinig edelmoedig woord. Bemin het Kruis. Als je het werkelijk liefhebt, zal jouw Kruis… een Kruis zonder Kruis zijn.

En zeker zul jij, net zoals Hij, Maria op je weg ontmoeten.

Dit punt in een andere taal