Ambitie

Ambitie → goede en slechte ambitie
Ambitie → heilige ambities