608

Tegenover mensen die de godsdienst terugbrengen tot een verzameling verbodsbepalingen, of zich schikken naar een in halftinten geschetst katholicisme; tegenover hen die de Heer met zijn gezicht tegen de muur willen zetten of Hem naar een hoekje van hun ziel verbannen : tegenover die mensen moeten we in woorden en daden laten blijken dat we Christus tot de ware koning van alle harten willen maken, ook van hun harten.

Dit punt in een andere taal