Gebruik van tijd

Gebruik van tijd → arbeidzaamheid
Gebruik van tijd → eisen van de arbeid, prestatie
Gebruik van tijd → en eer van God
Gebruik van tijd → en eeuwig leven
Gebruik van tijd → heiligheid en apostolaat
Gebruik van tijd → in de overgave

De Voor

Gebruik van tijd → in de studie

De Voor

Gebruik van tijd → in het apostolaat
Gebruik van tijd → in het leefplan

De Voor