Geluk

Vrienden van God

Geluk → en vrijheid
Geluk → geluk en overgave
Geluk → vreugde
Geluk → vrucht van de tegenwoordigheid van God

Vrienden van God