Overgave

De Weg

Overgave → beantwoording
Overgave → beantwoording aan de roeping
Overgave → edelmoedigheid
Overgave → en vrijheid
Overgave → geest van dienstbaarheid

De Weg

Overgave → het voorbeeld van de h. Maagd

De Smidse

Overgave → ontdekking van de roeping
Overgave → oprechtheid en trouw
Overgave → rechtvaardigheid en liefde
Overgave → samen met Christus gaan
Overgave → toewijding aan God
Overgave → van de eer

De Voor

Overgave → van de familiebanden
Overgave → van de tijd

De Voor

Overgave → van het hart
Overgave → vrijheid en overgave

De Weg

Overgave → vruchten van de overgave