Tijd

Tijd → benutting van de tijd
Tijd → heiligheid en apostolaat
Tijd → verlossing van de tijd