Voorbeeld

Christus komt langs

Voorbeeld → apostolaat en voorbeeld

Christus komt langs

Voorbeeld → christelijk getuigenis
Voorbeeld → in de arbeid
Voorbeeld → vervulling van de plichten