315

Houd van je land: vaderlandsliefde is een christelijke deugd. Maar als vaderlandsliefde verwordt tot een nationalisme dat mensen met onverschilligheid en minachting - zonder christelijke naastenliefde of rechtvaardigheid - doet neerkijken op andere volkeren en landen, is het een zonde.

Dit punt in een andere taal