939

Het is nergens voor nodig dat door christelijke propaganda tegenstellingen worden opgeroepen of dat degenen die onze leer niet kennen slecht worden behandeld. Als we met liefde te werk gaan - caritas omnia suffert!, de liefde verdraagt alles, is het mogelijk dat degene die eerst - bedrogen door zijn dwalingen - tegen was, zich uiteindelijk oprecht en fijngevoelig aan onze kant zal scharen. - Maar toch is er geen plaats voor concessies ten aanzien van het dogma, in naam van een naïeve - breedheid van opvattingen, want wie zo optreedt, loopt het gevaar dat hij buiten de Kerk komt te staan. En in plaats van voor anderen het goede te verkrijgen, zou hij zichzelf schade toebrengen.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit punt in een andere taal