912

Odpowiedz na miłość Bożą, będąc wiernym — bardzo wiernym! — a w następstwie tej wierności zanieś otrzymaną miłość innym ludziom, by także oni cieszyli się ze spotkania z Bogiem.

Ten punkt w innym języku