Prozelityzm

Prozelityzm → apostoł apostołów
Prozelityzm → środki nadprzyrodzone