Litania

Rozbrzmiewa teraz hymn pochwalny w całej swej wspaniałości, w feerii różnorodnych barw i w świetle nowych znaczeń.

Wzywamy Pana, wzywamy Chrystusa; znosimy prośby do każdej z Boskich Osób i do Trójcy Świętej; wypowiadamy żarliwe słowa czci do Maryi, Matki Chrystusa, Matki najczystszej, Matki dobrej rady, Matki Stworzyciela, Matki Zbawiciela… Panny roztropnej… Stolicy mądrości… Róży duchowej… Wieży Dawidowej, Arki przymierza, Gwiazdy zaradnej… Ucieczki grzesznych, Pocieszycielki strapionych, Wspomożenia wiernych…

I uznajemy Jej panowanie: Regina! — Królowa! — I Jej pośrednictwa: Sub tuum przesidiul confugimus — Pod Twoją obronę uciekamy się, o święta Matko Boża… chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw, Panno chwalebna i błogosławiona.

Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ten rozdział w innym języku