Różaniec Święty

Różaniec Święty, wydany po raz pierwszy w 1934, składa się z szeregu rozważań o piętnastu tajemnicach Różańca (radosnych, bolesnych i chwalebnych), które mają ułatwić modlitwę tym nabożeństwem maryjnym i rozważanie scen z życia Pana Jezusa i Jego Matki Najświętszej. Książka kończy się krótkim komentarzem o Litanii Loretańskiej.

Św. Josemaría zredagował za jednym zamachem to małe dzieło w 1931, podczas dziękczynienia po Mszy Świętej. Wydane w 1934 miało za cel pomóc czytelnikom uciekać się z prostotą i zaufaniem do Najświętszej Maryi Panny, a poprzez Nią, do Najświętszej Trójcy. Ponieważ – jak mówi w prologu - „początkiem drogi, u kresu której odnajdziesz siebie całkowicie zatopionego w miłości do Jezusa, jest ufna miłość do Maryi”. Obecnie, Różaniec Święty jest wydany w 25 językach w ponad 700 tys. egzemplarzy.

Rozdziały
Ta książka w innym języku