Diabeł

To Chrystus przechodzi

Diabeł → niemy demon
Diabeł → pokusy

To Chrystus przechodzi