750

Posłuchaj mnie, ty, pogrążony po uszy w nauce: cała ta twoja nauka nie może zaprzeczyć prawdzie o działaniu szatana. Moja Matka, Kościół Święty, przez wiele lat kazała kapłanom codziennie u stóp ołtarza wzywać św. Michała contra nequitiam et insidias diaboli – przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Jest to również godne pochwały nabożeństwo prywatne.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku