Dziecięctwo duchowe

To Chrystus przechodzi

Dziecięctwo duchowe → moc i dojrzałość
Dziecięctwo duchowe → pobożność dziecka
Dziecięctwo duchowe → pokora i zawierzenie
Dziecięctwo duchowe → prostota i odwaga
Dziecięctwo duchowe → prostota w modlitwie

Przyjaciele Boga

Dziecięctwo duchowe → synostwo Boże i zawierzenie
Dziecięctwo duchowe → synowska pobożność w słabości
Dziecięctwo duchowe → życie dziecięce

To Chrystus przechodzi