Egoizm

Egoizm → miłość

To Chrystus przechodzi

Egoizm → oderwanie od samego siebie
Egoizm → pycha

To Chrystus przechodzi

Egoizm → umiarkowanie