709

Czujesz się samotny… Skarżysz się… Wszystko ci przeszkadza. — Ponieważ twój egoizm oddala cię od twoich braci i ponieważ nie zbliżasz się do Boga.

Ten punkt w innym języku