Jedność życia

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z Panem

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jedność życia → chrześcijański materializm

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jedność życia → czystość intencji
Jedność życia → jedność życia kapłańskiego

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jedność życia → kontemplacja pośród świata
Jedność życia → modlitwa, praca i apostolstwo

To Chrystus przechodzi

Jedność życia → plan życia
Jedność życia → pobożność

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jedność życia → spójność życia
Jedność życia → świętość, praca i apostolstwo

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jedność życia → życie wewnętrzne

To Chrystus przechodzi

Jedność życia → żywa modlitwa