579

Wiara. – Żal patrzeć, jak dużo jej na ustach tylu chrześcijan, a jak mało jej w ich czynach.

– Można by sądzić, że to cnota, którą należy jedynie głosić, a nie praktykować.

Ten punkt w innym języku