Obcowanie Świętych

LISTY (I)

Obcowanie Świętych → jedność
Obcowanie Świętych → nadprzyrodzona łączność