899

Jakże dużo cię kosztuje to niewielkie umartwienie! — Walczysz. — Zupełnie jakby ci powiedziano: “Dlaczego masz być wierny ustalonemu planowi życia, dlaczego masz żyć według zegarka?”. — Przyjrzyj się, jak łatwo można oszukać małe dzieci! — Nie chcą przyjąć gorzkiego lekarstwa, ale zaraz się je zachęca: “No — mówią im — ta łyżeczka za tatusia, a ta druga za babcię…” i tak dalej, aż zażyją wszystko.

Tak samo ty: jeszcze kwadrans włosiennicy za dusze w czyśćcu, pięć minut za rodziców, jeszcze pięć za braci w dziele apostolskim… Aż upłynie wyznaczony czas. Jak wielką ma wartość umartwienie czynione w ten sposób!

Ten punkt w innym języku