Odkupienie

Odkupienie → Chrystus wyzwala człowieka
Odkupienie → Jezus Chrystus Odkupiciel
Odkupienie → miłość
Odkupienie → Najświętsza Maryja Panna, Współodkupicielka i Pośredniczka
Odkupienie → owoce Odkupienia
Odkupienie → umieścić Chrystusa na szczycie ludzkich działań

Rozmowy z prałatem Escrivá

Odkupienie → uświęcanie świata

Rozmowy z prałatem Escrivá

Odkupienie → wola powszechnego Zbawienia

Rozmowy z prałatem Escrivá

Odkupienie → współodkupienie z Chrystusem
Odkupienie → Zbawienie ludzi

To Chrystus przechodzi

Odkupienie → Zbawienie świata