Pokuta

To Chrystus przechodzi

Pokuta → cnota pokuty

KUŹNIA

Pokuta → duch pokuty
Pokuta → Najświętsza Maryja Panna pod Krzyżem
Pokuta → nawrócenie

To Chrystus przechodzi

Pokuta → pokuta

To Chrystus przechodzi

Pokuta → pokuta, zadośćuczynienie
Pokuta → umartwienie, pokuta
Pokuta → zadośćuczynienie

To Chrystus przechodzi