980

Umartwienie ma nadzwyczajną wagę pod każdym względem: — Z powodów ludzkich, gdyż ten, kto nie umie panować nad sobą, nigdy nie będzie miał pozytywnego wpływu na innych, i środowisko go pokona, gdy tylko zacznie schlebiać swoim osobistym zachciankom: stanie się człowiekiem bezsilnym, niezdolnym podjąć wysiłku, kiedy zajdzie taka potrzeba. — Z racji nadprzyrodzonych: czy nie wydaje ci się słuszne, żebyśmy przez te drobne uczynki okazywali swoją miłość i cześć dla Tego, który za nas oddał wszystko?

Tematy
Ten punkt w innym języku