Praca świętego Rafała

Praca świętego Rafała → cel prowadzenia formacji ludzkiej
Praca świętego Rafała → duch służby

Listy (II)

Praca świętego Rafała → formacja duchowa

Listy (II)

Praca świętego Rafała → konkretne cele
Praca świętego Rafała → odwiedziny ubogich
Praca świętego Rafała → opieka kapłańska
Praca świętego Rafała → pozostałe środki
Praca świętego Rafała → środki tradycyjne
Praca świętego Rafała → udział w stowarzyszeniach

Listy (II)

Praca świętego Rafała → wsparcie finansowe
Praca świętego Rafała → z najmłodszymi
Praca świętego Rafała → znaczenie ciągłości