Praca

Listy (II)

Praca → apostolstwo, współodkupienie
Praca → Chrystus na szczycie ludzkiej działalności

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → cnoty w pracy
Praca → cnoty, które wchodzę w grę

Listy (I)

Praca → czystość intencji
Praca → Dzieło Boże

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → godność pracy
Praca → godność w miejscu pracy

To Chrystus przechodzi

Praca → i duch ubóstwa

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → i świętość
Praca → istota i niezbędność
Praca → kompetencje zawodowe, służba

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → ludzka doskonałość
Praca → ludzka doskonałość i czystość intencji
Praca → miłość i wymagania w pracy
Praca → narzędzie apostolstwa
Praca → obecność Boża

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → powołanie zawodowe

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → praca i apostolstwo

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → praca i wolność

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → praca kobiet

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → praca po ludzku dobrze wykonana

To Chrystus przechodzi

Praca → praca uświęcająca
Praca → prestiż zawodowy
Praca → przemieniać pracę w modlitwę
Praca → przykład Jezusa Chrystusa
Praca → przykładność
Praca → służba
Praca → sprawiedliwość i miłość
Praca → środek osobistego uświęcenia
Praca → środki do apostolstwa

Listy (II)

Praca → udział w pracy twórczej

Przyjaciele Boga

Praca → umieścić Chrystusa na szczycie ludzkich działań

Listy (II)

Praca → umieścić Chrystusa na szczycie wszystkich ludzkich działań

Przyjaciele Boga

Praca → uświęcać się przez pracę
Praca → uświęcanie pracy

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → uświęcanie świata
Praca → uświęcony i uświęcający
Praca → wartość osobista i społeczna

Rozmowy z prałatem Escrivá

Praca → wydajność
Praca → wykorzystanie czasu