527

Poznawszy życie tylu ludzi, którzy heroicznie żyli dla Boga, nie porzucając swojego miejsca, doszedłem do następującego wniosku: dla katolika pracować to nie tylko spełniać obowiązki, lecz także miłować! Przekraczać siebie — chętnie i zawsze — w wypełnianiu obowiązków i w poświęceniu.

Ten punkt w innym języku