Realizm

Realizm → doświadczenie
Realizm → w życiu wewnętrznym