247

Konkretyzuj! – Niech twoje postanowienia nie będą jak sztuczne ognie, które świecą przez chwilę, żeby pozostawić po sobie gorzką rzeczywistość w postaci osmalonego, nieużytecznego kikuta, który wyrzuca się z lekceważeniem.

Ten punkt w innym języku