Trójca Święta

Droga

To Chrystus przechodzi

Trójca Święta → i Najświętsza Maryja Panna

Droga

Trójca Święta → obcowanie z Trójcą Świętą
Trójca Święta → Trójca Święta i Msza Święta

To Chrystus przechodzi

Trójca Święta → zamieszkiwanie w duszy

Droga