135

Gdybyś znał swoją wartość…! — Mówi ci to św. Paweł: zostałeś nabyty pretio magno — za wysoką cenę.

A później dodaje: Glorificate et portate Deum in corpore vestro — chwal Boga i noś Go w swoim ciele.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku