Uniwersalność

KUŹNIA

Rozmowy z prałatem Escrivá

Uniwersalność → miłość uniwersalna
Uniwersalność → uniwersalność apostolstwo