963

Tylko nie twórzcie w swojej pracy żadnych “klik”! — Byłoby to pomniejszanie apostolstwa: bo jeśli taka “klika” obejmie kiedyś kierownictwo przedsięwzięcia o charakterze powszechnym… jakże szybko to przedsięwzięcie zamieni się w taką właśnie klikę!

Ten punkt w innym języku