Współistnienie

To Chrystus przechodzi

Współistnienie → jedność i braterstwo

To Chrystus przechodzi