322

Ogłoszono rozporządzenie cesarza Augusta, nakazujące, by wszyscy mieszkańcy Izraela wzięli udział w spisie ludności. Maryja i Józef wędrują do Betlejem… — Czy nie pomyślałeś, że Pan posłużył się sumiennym wypełnieniem prawa, aby urzeczywistniło się Jego proroctwo? Miłuj i szanuj zasady uczciwego współżycia z ludźmi i nie miej wątpliwości, że twoje lojalne poddanie się obowiązkom również przyczyni się do tego, że inni odkryją uczciwość chrześcijańską, owoc miłości Bożej, i spotkają Boga.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku