Względy ludzkie

Względy ludzkie → odwaga
Względy ludzkie → praktykowanie wiary
Względy ludzkie → w oddaniu
Względy ludzkie → w pracy apostolstwie