35

Jakże jasno teraz widzę, że “święta bezczelność” jest zakorzeniona, i to bardzo głęboko, w Ewangelii! Spełniaj Wolę Bożą…, pamiętając o Jezusie zniesławianym, o Jezusie opluwanym i policzkowanym, o Jezusie prowadzonym przed sądy nędznych ludzi… i o Jezusie milczącym!! — Postanowienie: pochylić czoło przed zniewagami i — licząc się także z upokorzeniami, które niewątpliwie nastąpią — pełnić dalej boskie zadanie, które miłosierna Miłość naszego Pana zechciała nam powierzyć.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku