Zawierzenie Bogu

To Chrystus przechodzi

Listy (I)

Zawierzenie Bogu → Boża Opatrzność
Zawierzenie Bogu → Boże Miłosierdzie
Zawierzenie Bogu → przyjęcie Jego Woli
Zawierzenie Bogu → uległość

To Chrystus przechodzi