Życie zwyczajne

Życie zwyczajne → apostolstwo

KUŹNIA

To Chrystus przechodzi

Życie zwyczajne → apostolstwo we własnym środowisku
Życie zwyczajne → Chrystus w życiu człowieka
Życie zwyczajne → cnoty ludzkie
Życie zwyczajne → droga do świętości
Życie zwyczajne → jedność życia chrześcijańskiego

Rozmowy z prałatem Escrivá

Życie zwyczajne → jedność życia i walki
Życie zwyczajne → małe rzeczy

To Chrystus przechodzi

Życie zwyczajne → Maryja i świętość w codziennym życiu

To Chrystus przechodzi

Życie zwyczajne → miłość do innych i współistnienie
Życie zwyczajne → obcowanie z łaską
Życie zwyczajne → powołanie zawodowe i Boże powołanie
Życie zwyczajne → powołanie zwyczajnych chrześcijan

To Chrystus przechodzi

To Chrystus przechodzi

Życie zwyczajne → prawa i obowiązki
Życie zwyczajne → przykład Jezusa Chrystusa
Życie zwyczajne → synostwo Boże i żywa modlitwa
Życie zwyczajne → świadomość obecności Bożej
Życie zwyczajne → świadomość wieczności
Życie zwyczajne → świętość i małe rzeczy
Życie zwyczajne → świętość w życiu codziennym

Rozmowy z prałatem Escrivá

Życie zwyczajne → umartwienie
Życie zwyczajne → wolność i świętość
Życie zwyczajne → wykorzystanie czasu
Życie zwyczajne → z naturalnością, bez ostentacji
Życie zwyczajne → z oczami skierowanymi ku Niebu