565

Jak bardzo chcesz być nadzwyczajny…! — Ale to tak pospolite pragnienie!

Ten punkt w innym języku